1966 yılında Çanakkale’de doğdu.

1983-88 yılları arasında Gazi Üniversitesi’nde Elektronik eğitimi aldı.

1992’de Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı’nı “Dürrenmatt’ın Oyunlarında Kara Komedya” teziyle bitirdi. Aynı yıl Dramatik Yazarlık Anasanat Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı.

1995 yılında Yüksek Lisans eğitimini “Cumhuriyet Dönemi Oyun Yazarlığında Mitoloji” başlıklı teziyle tamamladı.

1987’den başlayarak, aralarında “Eşek Arıları”, “Emrem Yunus”, “Bir Yaz Dönümü Gecesi Rüyası”, “Midas’ın Kulakları”, ” Don Cristobita ile Dona Rosita’nın Acıklı Güldürüsü”, “Bir Yağmur Gecesi” olmak üzere birçok oyunda yönetmen yardımcılığı ve ışık tasarımcılığı yaptı.

1995 yılında Polonya-Grotowsky Enstitüsünde yapılan “Günümüz Türk Tiyatrosu, Kaynağı ve Geleneği” seminerine ” Türk Dini Dansları”, 1996’da A.Ü. 50. Yıl etkinlikleri çerçevesinde yapılan sempozyuma “Tiyatro-Antropoloji İlişkisi” başlıklı bildirilerle katıldı.

Ankara Deneme Sahnesi’nde “Köyde Oyun” ve “Kardeşlik Töreni -Samah” ve “Yerma” adlı oyunlarda ışık tasarımcısı olarak görev almıştır.

Halen A.Ü. DTCF Tiyatro Bölümü Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalında Okutman olarak çalışmaktadır.