Araştırma: Nurhan Karadağ,Belgin Aygün,Faysal İlhan,Nevzat Üçyıldız,Hasan Balıktaş, Hasan Yükselir
Metin-Kurgu-Yönetim: Nurhan Karadağ
Yönetmen Yardımcısı: Ulaş Karadağ
Işık Tasarım Uygulama: Ceren Kahraman
Müzik Düzenleme: Nedim Yıldız (Otantik)
Dans Düzeni: Ulaş Karadağ
Bağlama: Nedim Yıldız, Erkoç Torun,Umut Özkan,M.Murat Tangal
Keman Cura: Nedim Yıldız
Giysi Tasarımı: Nazan Ön (Otantik)
Rol Dağılımı: Özgür Başkaya, Gündüz Turan, Yusuf Sağlam, Fuat Kale, Ulaş Karadağ, Murat Tangal, Hüseyin Baylan,Taşkın Ermişoğlu, Yasin Öksüz, Berk Halil Lişesivdin, Bülent Bektaş, Soner Çakı, Ali Haydar Coşar, Gökçer Gülbahar, Ali Temmuz Koç, Taylan Doğan, Yusuf Kenan Adıgüzel, Ali Temmuz, Arzu Yolgösteren, Umay Karadağ, Başak Polat, Filiz Can, Sevil Karabacak Karaton, Işıl Özdemir, Hatice Erdoğan, Ezgi Durak, Hasibe Şahin, Güher Yörük, Gaye Erdoğan, Yasemin Köksal, Mukaddes Pekgöz
Konu: Bektaşilerin ve Alevilerin genellikle kış aylarında, çoğu zaman cuma akşamları yaptıkları dinsel törenlere “Ayin-i Cem” adı verilmektedir. Tören tekke de veya evde yapılır. Törene ” Dede” veya “Baba” başkanlık eder.İşte ” Kardeşlik Töreni Samah” bir Ayin-i Cem içinde yer alan farklı törenlerin, farklı yörelerin samahlarının biraraya getirilmiş ve gösteriye dönüştürülmüş halidir.