Yazan: Moliere
Yöneten: Yalın Tolga – Münip Senyücel
Dekor ve Giysi Tasarımı : Hale Eren – Refik Eren
Rol Dağılımı: Cemal Tunca, Gevher Ozankaya, Filiz Alkor, Önder , Filiz Koray, Ertan Türker, Gürkan Toklu, Necati Erkan
Konu: Çok cimri olan Harpagon ve ailesi etrafında 17. yüzyıldaki Parisli bir burjuva ailesinin ve döneminin ahlâk anlayışını gözler önüne serer.