Ankara Deneme Sahnesi, amatör tiyatronun ülkemizdeki en önemli temsilcisi bir bakıma. Çalışmalarını 1956’dan beri sürdürdüğü düşünülürse elli dördüncü yılına geliyor. Seksenli yıllarda verilen aradan sonra her yıl en az bir oyunla çıkan bu topluluk tiyatroyu birçok profesyonel topluluktan daha ciddi, daha saygıyla ve sevgiyle kucaklıyor. Bu tutumuyla da her türlü alkışı ve desteği hak ediyor.
Ankara Deneme Sahnesi, bu yıl Bilgesu Erenus’un ‘‘Misafir’’ adlı oyununu sunuyor. Bilgesu Erenus, geleneksel seyirlik anlayışından yola çıkarak çağdaşı ve günceli yakalıyor. Ahi örgütünün ‘‘sıra gösteri’’ lerinden yararlanıyor bu oyunda. Anadolu’da sanayi öncesi dönemde tarımın ve el sanatlarının emeğe ve işgücüne dayanılarak yürütüldüğü sırada kurulan Ahi örgütü, emekçilerin dayanışma kurumudur. ‘‘Sıra gösterileri’’ ise örgütün kendi içinde oluşturduğu bir eğlence, bir oyun, bir toplanma konusudur. Bilgesu Erenus, bu yapıyı kullanarak içeriğini günümüzden alan bir konuyu işliyor. Yabancılaşmayı, yurt dışında çalışan işçiler sorunuyla da harman ediyor. İstenmediği ‘‘papucuna mum dikme’’ âdetiyle somutlama geleneğini de içeren olaylar dizisi Herr Musa’nın çevresinde örülüyor.
‘‘Misafir’’, ulusal tiyatro bağlamında önemli yapıtlardan biridir. Bu nedenle bir çok toplulukça ele alınmış, oynanmış bir oyun. Nurhan Karadağ da oyunu Şehir Tiyatroları’nda sahneye koymuştu. Bu kez amatör arkadaşlarıyla çalışıyor. ADS’ ye uzun süre hizmet etmiş olan Karadağ’ın bu çalışması da çok olumlu. Gerçi bu kadrodaki oyunculardan bir bölümü artık amatör sayılmasa da, tutum ve hevesleriyle ‘‘amatörce’’ bir iş yapıyorlar. Yavuz Sepetçi, Kadir Karadağ, Mustafa Koçyiğit, Özgür Başkaya, Umut Karadağ,Gündüz Turan’ın oynanış bütününe Hasan Yükselir’in müzik, Selçuk Göldere’nin dans düzeniyle katkıları olumlu.