2000 Mersin Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü ve

2007 Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü “Yaratıcı Drama” Yüksek Lisans

Programı mezunudur.

Tiyatro yaşantısına Halkevleri bünyesinde başladı. 1994-1995 sezonunda Ankara Deneme Sahnesi’nde oyuncu olarak görev aldı. Bölümden mezun olduktan sonra 2002-2006 yılları arasında Jülide Kural’ın kurduğu Ateş Tişyatrosu’nda çalıştı. Bu güne kadar bir çok kurumda oyunculuk, ve yaratıcı drama eğitmenliği yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Araştırma Bursu kazanarak Polonya Grotowki Enstitüsünde “Fiziksel Tiyatro” eğitimi aldı. Enstitüde 2002 yılından bu yana bir çok kişi ve grupla yürüttüğü çalışmalarını son üç yıldır “Teatro La Madrugada” adlı grupla sürdürmektedir.

Halen A.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yaratıcı Drama Yüksek Lisans Programında oyunculuk derslerine; Ankara Barosu Tiyatro Topluluğu eğitmenliğine ve Grotowski kaynaklı Fiziksel Çalışma atölyelerine devam etmektedir.

GÖREV ALDIĞI OYUN VE PROJELER

F.G. Lorca, Bernarda Alba’nın (Gemi) Evi / Oyuncu/ Yöneten: Beliz Güçbilmez (ME.Ü)

Dario Fo, Kadınların Oyunları , Advard Albee,Hayvanat Bahçesi Masalı ve Arrabal,

Cephede Piknik kolajı “İstiab Haddi” / Oyuncu/ Yöneten: Hakan Altun (ME.Ü)

Güngör Dilmen, Akad’ın Yayı /Oyuncu/ Yöneten: Hakan Altun. (ME.Ü)

Cezmi Koca, Ormanda Şenlik (çocuk oyunu)/ Oyuncu/ Yöneten: Cezmi Koca (ME.Ü)

Melih Cevdet Anday, Ölüler Konuşmak İster/ Yöneten (ME.Ü)

Sevim Burak, İşte Baş, İşte Gövde, İşte Kanatlar/ Yöneten-Oyuncu (ME.Ü)

Güngör Dilmen, Kurban/ Oyuncu / Yöneten: Ayşe Emel Mesci (Ank. D.T)

Beliz Güçbilmez, Frida Yaşasın Hayat / Yön. Yard.-Efekt Seslendirme/ Yöneten: Beliz

Güçbilmez ( Ateş Tiyatrosu)

Kazan Bir Üniversite/ Yazan- Yöneten Canan Kesebir (A.Ü. Tiy. Top.)

M.E.B. Eğitim Teknolojileri- İlköğretime yönelik eğitim filmi/ Oyuncu

Senem Gökçe, Dem (kısa Film) Oyuncu/ Yöneten: Senem Gökçe

Derleyen: Argun Bozkurt, İki Dava / Yöneten (Ankara BarosuTiy.Top.)Emeği Geçen Üyelerimiz